Psychoterapia Lublin
Psychoterapia rodzinna skoncentrowana jest na poprawie komunikacji pomiędzy poszczególnymi osobami w rodzinie. Pomaga zrozumieć sposób odbierania różnych sytuacji, problemów i konfliktów przez poszczególne osoby w rodzinie. Zrozumienie jak dana osoba przeżywa określoną sytuację pomaga zrozumieć jej reakcje i zachowania, a tym samym skuteczniej poszukiwać rozwiązań uwzględniających potrzeby wszystkich osób w rodzinie.

Możliwe są również konsultacje dla rodziców.
Konsultacje dla rodziców w sprawach wychowawczych, wspierania rozwoju dzieci i młodzieży oraz psychoprofilaktyki -zapobiegania zaburzeniom psychicznym. Są skoncentrowane na zrozumieniu przyczyn problemów wychowawczych z dzieckiem, nastolatkiem, wypracowaniu kierunków postępowania wychowawczego, uczeniu konstruktywnej komunikacji w rodzinie.