Psychoterapia Lublin
W psychoterapii par terapii podlega relacja pomiędzy małżonkami lub partnerami. Budowanie bliskości i zaufania jest trudne ponieważ w związek partnerzy wchodzą wnosząc styl przywiązania i mechanizmy obronne, które kształtują się w przeszłości. W trakcie konfliktów niektóre zachowania partnera uruchamiają najtrudniejsze uczucia z dzieciństwa. Terapeuta pomaga wykorzystać kryzys do nauczenia się bycia blisko w dojrzały sposób. Ustanowić współzależność ale w sposób autonomiczny. Zbudować system ochronny dla więzi.