Psychoterapia Lublin
Psychoterapia indywidualna dorosłych:
Oferuję pomoc osobom z:
-zaburzeniami nerwicowymi,
-lękowymi,
-depresyjnymi,
-somatyzacjami,
-przewlekłym bólem i innymi chorobami somatycznymi,
-problemami osobowościowymi, utrudniającymi nawiązywanie i utrzymywanie satysfakcjonujących relacji i związków,
-w kryzysach psychologicznych,
-osobom pragnącym rozwijać swój potencjał, lepiej radzić sobie ze stresem,
-rodzicom pragnącym polepszyć swoje umiejętności wychowawcze oraz relacje z dziećmi.