Psychoterapia Lublin
Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży:
Oferuję pomoc dzieciom i młodzieży z:
- nieśmiałością i trudnościami w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami,
- trudnościami adaptacyjnymi,
- problemami emocjonalnymi,
- objawami psychosomatycznymi (bóle głowy, brzucha,wymioty, biegunki itd.),
- depresją i lękiem,
- problemami okresu dojrzewania,
- problemami związanymi z trudną sytuacją w rodzinie np. rozwód, alkoholizm.